Yazıklar olsun, size de; Allah’ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da! Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız? - Enbiya-67
 ANASAYFA   HAKKINDA   İLETİŞİM 
Haber Kaynağına Abone Ol    ARAMA  :       
Ağız Diş Sağlığı
Aile Hayatı
Anne Adaylarına
Bilişim Teknolojileri
Çocuk Gelişimi
Damak Tadı
Dinimi Yaşıyorum
Edebiyat-Şiir
Evinizi Güzelleştirin
Gök Bilim
Gözümün Nuru NAMAZ
Günlük Hayata Dair
Hayvanlar Alemi
Helal Yaşam
İlk Yardım
İslamiyet
Karış Karış Anadolu
Kıssadan Hisse
Kişisel Bakım
Kişisel Gelişim
Lokman Hekim
Örnek Şahsiyetler
Rüya Tabirleri
Sağlık
Tekrar Tekrar Oku
Türk-İslam Tarihi

Tüm (A) Katagorisinde Bulunan Tabirler

Tüm (A) Katagorisinde Bulunan Tabirler
 + Yazıyı Büyüt    - Yazıyı Küçült           

ABDEST ALMAK:Rüyada görülen abdest almak, bazı rüyalarda da görüleceği gibi duruma,yerine ve kişiye göre çeşitli çağrışımlar yapar.Bazen ferahlığa,sevinmeye yahut günahtan arınmayı sembolize eder.Bazen de uzun bir ömrü simgeler.

  Bir kimse rüyada abdest alıp namaz kıldığını görse,rüya görenin borcu varsa,borçlarını ödeyip sıkıntıdan kurtulacağına yorumlanır.Rüyada,dere kenarında abdest almak,rüya sahibinin yolculuğa çıkacağına işaret sayılır.Ya da hasta ise şifa bulur.

ABDEST BOZMAK:Rüyada Görülen abdest bozmak,rahatlığı sembolize eder.Kimi zaman ise fena bir kimseden kurtulmaya işaret sayılır.Bazende rüya sahibnin üzüleceği bir haber alacağına işaret eder.Bazı Yorumcular,"abdest bozmak,kişinin mal kaybedeceğine yorumlanır" demişlerdir.

ABDESTHANE:Rüyada görülen abdesthane,sır saklayan bir kimse ile sembolize edilir.Abdesthane,bazen yolculuğa,işyerine,ev yada yoksulluk olarak yorumlanır.Kimi zaman da temizliğe veya ferahlığa çağrışım yapar.Bazen ise haram malın saklandığı bir depoya işarettir.Ayrıca dilencilik yapan veya sadaka toplayan yatalak birine işaret sayılır.

ABI HAYAT:Rüyada görülen abı hayat ömrün sembolüdür.Ayrıca abu hayat suyu anayı-babayı çağrıştırır.Bazan sevince murada ermeye sağlığa ve müjdeli bir habere yorumlanır.Rüyada görülen abı hayat her bakımdan hayra işaret eder.Hasta bir kimse rüyada abı hayat suyundan içtiğini görse,şifa bulacağına ve hastalıksız bir hayat süreceğine işaret eder.Rüyada abı hayat suyu ile abdest aldığını veya yıkandığını görmek,o kişinin Cennetle müjdelendiğine hükmedilir.

   Bir kimse rüyada abı hayat suyunu avucu ile içtiğini görse,rüya sahibinin şansının açılacağına ve bir mirasa sahip olacağına işaret sayılır.Bazende abı hayat suyu rüyayı görenin ana veya babası olarak yorumlanır.Çünkü çocuğun hayat kaynağı onlardır.

ACI:Rüyada görülen acı,tatlı olarak yorumlanır.Bazende hastalığı,sevinci,uzun ömrü simgeler.

          Bir kimse rüyada acı haber aldığını görse,sevinçli bir olayla karşılaşacağına ve çok sevineceğine işaret sayılır.Rüyada acı bir şeyler yediğini görmek,ferahlamaya işarettir.Bir kimse rüyada kendisine acı bir şey verildiğini görse,veren kişiden iyilik göreceğine veya sevinçli bir haber alacağına yorumlanır.Hamile bir kadın rüyada acı yemek yediğini görse,ağrısız doğum yapacağına işarettir.Bazı yorumcular "rüyada acı tatmak,tatlı söz ise,hoş bir yolculuğa işaret eder" demişlerdir.
ACUZE:Rüyada görülen acuze,ihanet eden veya kötü düşenceli bir kimseyi simgeler.Bazen uzun ömür sürmeye veya hastalığı çağrıştırır.Kimi zaman ise yoksulluk,sıkıntı ya da yalnızlığı sembolize eder.Bazı yorumcular da "acuze,söz getirip götüren,niyeti kötü bir komşudur."demişlerdir.

ADAK:Rüyada görülen adak,erkek çocuğu simgeler.Ayrıca rüya sahibine bir hatırlatma veya uyarı sayılır.Bazende kurban kesmeyi işaret eder.Aynı zamanda hayırlı bir haberi çağrıştırır.Rüyada görülen adak çoğunlukla hayra yorumlanır.Bir kime rüyada adak adadığını yerine getirdiğini görse,ne dileği varsa, yerine geleceğine hükmedilir.

    Bir kimse kestiği adak etini komşularına dağıttığını görse,yüksek makamlara erişeceğine hükmedilir.Rüyada kestiği adak etinden kendisinin de yediğini görür ise,yakınları tarafından iftiraya uğrayacağına yorumlanır.

AĞ:Rüyada görülen ağ,düzenbaz bir kimseyi simgeler.Kimi zaman paraya,bol rızkı çağrıştırır.Bazende yalnızlığın,mahpusluğun veya kurulacak bir tuzağın habercisi olarak yorumlanır.

AĞAÇ:Rüyada görülen ağaç cinsine,büyüklüğüne,bulunduğu yere ve mevsimine göre çeşitli yorumları çağrıştırır.

   Rüyada hurma,ceviz ve bunlara benzer meyvesi olan ağaçları görmek güç ifade eder.Rüyada yaşlı bir meşe ağacı görmek,rüyayı görenin yaşamı boyunca mutlu geçeceğine ve ömrünün uzun olacağına işaret sayılır.Eğer,elma ağacını rüyada görmüşse aşk hayatında çok mutlu olacağına ve yaşamı boyunca tatlı anlar süreceğine hükmedilir.

AĞLAMAK:Rüyada görülen ağlamayı yorumcular "sevinç" olarak yorumlarlar.Ayrıca ağlamak,hasret çekmeye,üzüntüye,ayrılığa veya buluşmaya işarettir.Kimi zaman ise sevinçli veya üzütüntülü haberi çağrıştırır.Bir kimse rüyada yüksek sesle ve hıçkırarak ağladığını görse,müjdeli bir haber alıp sevineceğine işarettir.Şayet ağlayan kişinin göz yaşları yanaklarını ıslatarak  tenini yakıyorsa,ferahlayacağına hükmedilir.

   Seven bir kimsenin sevdiği için ağladığını görmesi,sevgilisine,kavuşacağına yorumlanır.Rüyada sessiz fakat sürekli ağladığını görmek,rüyayı görenin gizli düşmanları olduğuna işarettir.Bazende rüyada ağlamak,Allah'tan korkmaya,rahmetin inmesine günahların bağışlanmasına veya yağmurun yağmasına işaret sayılır.

 AĞRI:Rüyada görülen ağrı,bazan sağlığa,iyilik yapmaya,yahut üzünütüye yorumlanır.Bazende ayılığın simgesi olarak kabul edilir.

     Bir kimse rüyada dişinin ağrıdığını görse yakınlarından çirkin sözler duyacağına yorumlanır.Rüyada omuz ağrısı duyulduğunu hissetmek ise,kötü kazanca  işarettir.Rüyada karın ağrısı çektiğini görmek,malını bir günah uğruna harcayacağına ve bunada pişman olacağına işaret sayılır.Bir kimse rüyada ayaklarının ağrıdığını görse,uzun bir yolculuğa çıkacağına işaret eder.Bir kimse rüyada sırt ağrısıdan şikayet ettiğini,ardından da başının ağrıdığını görse,uzun bir yolculuğa çıkacağına işaret sayılır.

AHİRET:Rüyada görülen ahiret,ölüm meleğine ve ecelin yaklaştığına işaret sayılır.Ayrıca,hesap vermeğe veya yolculuğa çağrışım yapar.Bazende sevap kazanmaya yorumlanır.

   Bir kimse rüyada kendini ahirette görse,arzualarına erişemeyeceğine işaret sayılır.Eğer günahkar olduğunu ve bu yüzden ahirette hesap verdiğini görse,o kişinin ecelenin yaklaşacağına hükmedilir.Yahut rüya sahibinin tövbe etmesine uyarı olarak yorumlanır.

   Bir kimse rüyada sevdiği ile beraber ahirette olduğunu görse,anne ve babanın rüyayı görenden dargın olduklarına işaret sayılır.

 AİLE:Kişinin kendi ailesi üzerine gördüğü rüyalar,çoğulukla göründüğü gibi yorumlanır.Ayrıca neşenlenmeye,sevinmeye işaret eder.Bazen üzüntü duymaya,mal sahibi olmaya;bazen de kısmetli bir iş bulmaya yorumlanır.Kimi zaman mutlu sürecek bir evliliğe çağrışım yapar.

   Rüyada aile bireylerini toplu ve neşeli olduklarını görmek,rüya sahibinin ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam süreceğine işaret eder.Yahut rüyayı görenin müjdeli bir haber alarak sevineceğine hükmedilir.

  Evli bir kimse rüyada eşinin evi bırakıp gittiğini görse,mutluluğunun hiç kimse tarafından bozulmayacağına yorumlanır.Bir kimse rüyada aile fertlerinden bir ölüyü rüyada görse,o ailede bir doğumun olacağına işaret sayılır.

AKBABA:Rüyada görülen akbaba,ölümü işaret eder.Ayrıca,hastalığa,kötü haber almaya ya da ahmak bir insan olarak da yorumlanır.Bazen de bir düşanı çağrıştırır.Kimi zaman ise,bir felaketin yaklaştığına uyarı sayılır.Bazı yorumcular,akbabayı "ölüm meleği olarak" işaret etmişlerdir.Bu nedenle rüyada görülen akbaba,hiç bir zaman hayra yorumlanmaz.

AKREP:Rüyada görülen akrep,dinsiz ve zayıf bir düşman olarak işaret edilir.Bazende üzüntü duymaya,kederlenmeye yahut akrabadan bir düşman olarak bazen ise,fitneci bir adam olarak yorumlanır.Bir kimse rüyada akrebi eline aldığını görse,büyük bir servete kavuşacağına fakat bu serveti tekrar elinden kaçıracağına yorumlanır.Rüyada akrebin soktuğunu görmek ise,rüya sahibinin mirasa konacağına,fakat bu mirası yeterince değerlendiremeyeceğine işaret sayılır.Bazen de rüyada görülen akrep,insanlar arasında söz getirip götüren kötü bir arkadaş olarak yorumlanır.

ALDANMAK:Rüyada görülen aldanmak,sıkıntıya,zorluğa,yahut rahatsızlık olarak yorumlanır.Bazende kurulan bir tuzağı işaret eder.Ayrıca,zarar edilecek bir işe çağrışım yapar.

    Bir kimse rüyada kendisinin aldatıldığını görse,rüya sahibinin niyeti iyi ise kendisine Yüce Allah'ın yardımcı olacağına hükmedilir.Şayet rüya sahibi kötü niyet taşıyorsa,rüya aynen yorumlanır.Eğer kendisi rüyada bir kimseyi aldattığını görse,rahat yüzü göremeceğine işaret eder.Şayet evli ise eşinin de kendisini aldatacağına hükmedilir.

ALEV:Rüyada görülen alev,kişinin günahkar olduğuna yorumlanır.Ayrıca,karşılık görmeyen bir aşka, ya da bir yangına işaret eder.Bazen de korkuyu veya zenginliği çağrıştırır.

   Bir kimse rüyada alevin içinde bulunduğunu fakat kendisini yakmadığını görse,rüya sahibinin Allah(C.c) tarafından uyarıldığına işaret sayılır ve işlediği günahların bağışlanması için tövbe etmesi gerektiğine hükmedilir.

    Rüyada alev görmek,şansının kendisine sırt çevirdiğine işaret eder.Bir kimse rüyada alevlerle oynadığını ve alevlerin avucunu yaladığını görse,eline çok miktarda para geçeceğine işaret sayılır.

ALTIN:Rüyada görülen altın,borçlanmaya işaret sayılır.Ayırca üzüntüye,hırslanmaya ya da dini inancın zayıf olduğuna işaret eder.Bazen da bir, yangın olarak yorumlanır.Kimi zaman ise kıskançlığı çağrıştırır.Bazı yorumcularda,altını muhteris bir kişi olarak yorumlamışlardır.

ALİ İMRAN SURESİ:Rüyada bu sureyi okumak veya okuduğunu duymak,bereketlenmeye,yolculuğa veya bağışlanmaya yorumlanır.Bu mübarek sureyi veya birkaç ayetini okumak,ailesi içinde kısmetinin az olduğunu işaret eder.Bazende rüya sahibinin ileri yaşta bile çocuk sahibi olacağına hükmedilir.Bu sureyi rüyada dinlediğini görmek,bütün günahlarının bağışlanacağına ve yüksek mevkilere erişeceğine işaret eder.

ALLAH-Ü TEA-LA:Onun benzeri gibisi yoktur.O,hakkıyla işiten ve kemaliyle görendir.O öylesine uludur ki,rüyada da olsa insanoğluna görünmez,insanoğlunun yüreğindedir ve yorumculanamaz.Bazı yorumcular ise " Yüce Allah'ı " tanımlayabileceği bir suretle görenin rüyasının yalancı rüya olduğunu bildirirler.

ALLAH(C.C.) ANMAK:Rüyada Yüce Allah'a sığınmak,kurtuluşa,hayra ermeye,himmet kazanmaya,bağışlanmaya ya da iyi haber almaya yorumlanır.Bazı yorumcular,cennetle müjdelenmeye işaret saymışlardır.Rüyada Yüce Allah'ı andığını ve ona ibadet ettiğini görmek,rüya sahibinin bütün kötülüklerden kurtulacağı ve kendisine bütün hayırlı kapıların açılacağına işarettir.O kişinin sıkıntılarından kurtulacağına ve girişeceği işlerinde başarıya ulaşacağına yorumlanır.

      Bir kimse şeytanın şerriden Yüce Allah'a sığındını görse,düşmanlarının şerriden zarar göremeceği,rızkının açılacağı ve helal mal ile zengin olacağına hükmedilir.Yüce Allah'ı anmak,rüya sahibinin uzun sağlıklı bir ömür süreceği,malının nimetinin çoğalacağına işarettir.

AMELİYAT:Rüyada görülen ameliyat,hastalığı simgeler.Bazen yangına,üzüntüye ya da ölüme işaret eder.Bazen de yeni bir değişiklik olacağına,yeni bir göreve atanmaya yorumlanır.Kimi zaman da,doğacak bebeğe çağrışım yapar.Hasta bir kimse rüyada kendisine ameliyat yapıldığını görse,iyileşeceğine yorumlanır.

ANNE:Rüyada görülen anne,hayra yorumlanır.Eğer anne üzgünse,görülen rüya,bir uyarı sayılır.Eğer güler yüzlü ise,müjdeli bir habere yahut hayırlı bir işin sonuçlanacağına çağrışım yapar.Bazende,sıkıntısız bol geçimli ve huzurlu bir aile hayatını tanımlar.

     Rüyada anneyi görmek,babadan daha hayırlıdır.Bir kimse rüyada annesinin kendisine darıldığını görse,hayatta başarılı olacağına işaret sayılır.Anneyi ağlar görmek sevince,güler yüzlü görmek ise,mutlu bir yaşam süreceğine yorumlanır.Eğer annesini ölmüş olarak görmüşse,rüyayı görenin ömrünün uzunluğuna hükmedilir.Bir kimse ölmüş olan annesini rüyada görse,o kişinin annesini hatırlaması,ruhuna fatiha göndermesi için bir uyarı olarak yorumlanır.Eğer annesinin Cennette olduğunu görürse,annesinin kendisinden hoşnut olduğuna işaret eder.

ARABA:Rüyada görülen araba, yolculuğa işaret eder.Bazen zorluk çekmeğe rahatlığa;bazende sıkıntı duymaya,hastalığa çağrışım yapar.Kimi zaman işlerin ters gittiğine,üzüntüye;Kimi zaman da geçim sıkıntısına yorumlanır.Rüyada yeni bir  araba görmek ise,bir çocuğu olacağına işaret eder.

        Bir kimse rüyada kaza yapmış bir arabanın içinde olduğunu görse,hasta ise,sağlığa kavuşacağına,işarettir.Rüyada araba kazası geçirmek ise,o kişiye büyük bir yardımın yapılacağına yorumlanır.

ARAFE:Rüyada görülen arafe günü,gerdek gecesini çağrıştırır.Ayrıca çocuğu olmayan için evlad sahibi olacağına işaret eder.Bazen uzun bir ayrılıktan sonra buluşmaya yorumlanır.Kimi zaman ise,sevinmeye,bol kazanca yahut yeni bir işe girmeye işaret sayılır.

     Bir kimse rüyada bir bayram arefeside olduğunu ve eşiyle beraber hazırlık yaptığını görse,mutlu bir haber alacağına işarettir.Arefe gününde çocuklarını bayram için hazırlandığnı görmek ise,okişinin yeni bir işe gireceğine ve yeni işinden kazançlı çıkacağına işarettir.

ARAZİ:Rüyada görülen arazi,kıskançlığa işarettir.Bazen doğuma ya da ölüme yorumlanır.Rüyada bir arazi satınn aldığını görmek,bekar ise evleneceğine,evli ise çocuğu olacağına işaret sayılır.

     Rüyada ekili bir araziden çıkıp çorak bir araziye girdiğini görmek doğru yoldan saptığına işarettir.Eğer ayaklarının altında arazinin sallanğını görürse,işlerinin bozulacağına hükmedilir.

     Bir kimse kendisine ait araziyi sattığını görse,erkekse karısını,kadınsa kocasını boşayacağına işarettir.Eğer arazinin üstünde köprü yaptığını görürse, o kişinin Yüce Allah katında sevildiğinin işaretidir.

ARI:Rüyada görülen arı,hane halkını işaret eder.Ayrıca kısmetin açılacağına,sevinçli haber almaya yorumlanır.Bazen bol kazanca,hastalığa ya ada şifa bulmaya çağrışım yapar.

     Bir kimse rüyada arı görse,kısmetinin açılacağına,geçim sıkıntısı çekmeyeceğine işaret eder.Rüyada bir çok arı görmek ise,rüya sahibinin gelecekte yüksek mevkili bir yönetici olacağına yorumlanır.

    Bir kimse rüyada arının kendisini soktuğunu görse,sağlık,mutluluk işaret eder.Şayet geçinmekte zorluk çekiyorsa,varlıklı bir kimseden yardım göreceğine hükmedilir.Evli bir kimse için ise,kovandaki arılar çocukları,kovandaki bal ise,eşinin malı oalrak yorumlanır.

ARKADAŞ:Rüyada görülen arkadaş,rüya sahibinin durumuna göre yorumlanır.İyi bir arkadaş hayra,iyiye,güzele işaret eder.Kötü arkadaş ise kötülüğü,fenalığı tanımlar.

      Hasta bir kimse arkadaşını yanı başında üzgün durduğunu görse,bu arkadaşın iyi bir kimse olduğuna işaret eder.Şayet sıkıntı bir kimse rüyada sevdiği arkadaşını görse,sıkıntılardan kurtulacağına işarettir.

      Bir kimse rüyada çocukluk arkadaşını sıkıntılı olarak görse,pişmanlık duyacağı bir işe girişeceğine yada üzücü bir haber alacağına yorumlanır.

ARSLAN:Bir kimse rüyada bir arslanı evinde görse,hayırlı,şahane ve uzun bir ömür süreceğine işarettir.Bazende,rüya sahibinin güçlü ve zalim bir düşanla karşılaşacağına hükmedilir.

       Bir kimse rüyada arslanla güreştiğini görse,hastalacağına işaret sayılır.Hasta bir kimse rüyada evine arslanın girdiğini görse,yakın bir zamanda o eve tehlikenin geleceğine hükmedilir.Eğer rüyada arslanı alıp sırtına yüklendiğini görse,düşmanı ile anlaşacağına işaret sayılır.Rüyada arslandan kaçtığını ve hayvanın kendisini kovalamadığını görmek,o kişinin yüksek bir mevkiye ulaşacağını,herhangi bir şeyden korku ve endişesi var ise,onlardan kurtulacağına işarettir.

ASA:Rüyada asa görmek,yılanı,yani düşmanı işaret eder.Ayrıca hastalığı,ölümü veya büyücüyü çağrıştırır.Bazen kuvvetli olmaya,kudret kazanmaya,çok sadık bir arkakadaşa işaret eder.

        Rüyada elinde asa olduğunu görmek,o kişinin şerefli,kudretli,aynı zamanda ikililik çıkarmaya meyilli  bir kimseden yardım göreceğine yorumlanır.Rüyada sadece asa görmek,güçlü,kuvvetli ve çevresine yardım eden bir kimse olarak yorumlanır.

ASILMAK:Rüyada görülen asılmak,bazen uzun bir ömre,şerefli bir mevkiye;bazende buluşmaya,özgürlüğe,kavuşmaya işaret eder.

    Bir kimse rüyada asıldığını veya asılan bir kişiyi görse rüyayı görenin şerefli bir mevkiye yükseleceğine işarettir.Asılmak şeref  ve ündür.Asıılarak öldüğünü göre kişi,ölmeyip sağ kaldığını görse,o kişinin hayır sever bir yönetici  olacağına yorumlanır.Bir kimse rüyada ölerek asıldığını görse,çok zengin olacağına ve saygınlığının memleketin her tarafında duyulacağına işaret eder.

ASKER:. Rüya'da görülen asker evinizin güvenli olduğuna, asker olduğunuzu görmek,başarı, zenginlik için bütün gücünüzle çalışmanız gerektiğine, büyük bir komutanın emrinde savaşa katılmak, çok mutlu olduğunuza, asker evinde olmak, hastalanılacağına,kışla içerisinde asker görmek, eski bir dosttan yardım alınacağına, askeri hasta görmek, birisine yardım etmek istediğiniz halde,kötü niyetli biri tarafından engellendiğinize,silahsız asker görmek, tanıdığınız bir kadındankötülüğe maruz kalacağınıza işarettir.Rüyada üniformalı veya yüksek rütbeli asker görmek, şan ve şöhrete delâlet eder. Askerle konuştuğunu görmek, işlerde zorluk çekmemeye işarettir.

         Rüyada bir şehre veya bir mahalleye veya bir sokağa asker geldiğini görmek, yağmurla tabir olunur. Askerin geldiği yerlere yağmur yağar.Ayrıca işlerin yolunda gideceğine yorumlanır.Bazı kere de asker görmek, müminler hakkında zafer ve zalimlerden intikam almak ile tabir olunur.

AŞK:Rüyada görülen aşk,pek hayra yorumlanmaz.Bazen dinde sapıklığı çağrıştırır.Bazen bir yangının habercisi olarak yorumlanır.Kimi zaman felaket veya bela olarak tanımlanır.Bazen ise ateşli bir hastalığa işaret eder.

AT:Büyüklüğe ve zenginliğe, iyi bir cins at görülmesi; rızkın artmasına ve gücün çoğalmasına, beyazımsı bir at görülmesi; kazançlı işler peşinde koşulacağına, kırmızı veya kül renginde bir at görülmesi; işlerin bozulacağına, boz renkli bir ata binildiğinin görülmesi; düşmanlara galip gelineceğine işaret eder. Siyah bir ata binildiğinin görülmesi; şeref ve saygınlığın artacağına delalet eder.Kimi zaman ise,zorluğa yada ölüm olarak tanımlanır.

 Bir kimsenin rüyasında bir ata bindiğini görmesi; o kimsenin kısa süre sonra evleneceğine bir taya bindiğini görmesi;eğer bekâr ise zengin iyi bir hanımla evleneceğine veya bir ev satın alacağına, rüyasında ata bindiğini gören gerçekten ata binen birisi ise; değerli bir makama yükseleceğine veya bir seyahate çıkacağına, rüyasında gemsiz bir ata bindiğini gören kimsenin; istemediği bir kimsenin emrine girerek onun emrinde çalışacağına yorumlanır.

ATEŞ:Bazen müjde, bereket; bazen savaş, korku, hapis, zarar ve günahtır. insanın kalbini yakan ateş kara sevdaya, Ağaçları yakan alev değerli bir insanın ölümüyle meydana gelecek sürtüşmelere, Ateşe zorla sokulmak hapise, Yakın ateşte ısınmak korku ve sıkıntıya işaret eder.Kimi zaman korkuyu ya da yangını çağrıştırır.Rüyada ateşe girdiğini ve çıktığını görmek,Cennetle müjdeleneceğine işarettir.

ATMACA:Düşmanına karşı üstünlüge delalet eder. Atmaca, aynı zamanda, yapılan teşebbüslerin hedefine ulaşacagına da delalet eder. Bir başka rivayete görede: Atmaca kuşu, zalim, cahil, bir devlet adamına işaret eder. Rüyada bir atmaca gören, günahkar ve acımasiz bir kimse görür, atmacanın yavrusunu bulan kimsenin bir erkek çocugu dünyaya gelir.Sidik deliginden bir atmaca çıkarildigini görmek, ahmak ve secaatli (cüretkar) bir çocugu olmasına delalet eder. Eli üzerinde bir atmaca oldugunu gören kimse, insanların acizlerini tercih edecegine delalet eder.
    Atmaca aynı zamanda zalim bir kimseyi simgeler.

AVCI:Rüyada görülen avcı,hüner ve beceri sahibi bir insana, öğretmene, hilebaz kimseye delalet eder. Av bölgesinde avcılarla birlikte bulunmak iyidir. Su ürünü avlamak rızktır. Her türlü avlanmanın yasak olduğu yerde avlanmak iyi değildir. Kuş avlamak tüccar için hileye. Vahşi hayvan avcısını görmek borçlarını tahsil etmeye. Temiz giyimli avcı görmek, insanlara bilgi ve beceri öğreten kimseye delalet eder.

AVLANMAK:Rüyada görülen avlanmak, zorlukla elde edilecek malı çağrıştırır. Ayrıca iki kişinin arasını bozmak isteyen bir kimseye işaret eder. Bazen önlem alınmasını gerektirecek bir olayın olacağına yorumlanır. Kimi zamanda beklenmeyen bir miras olarak tanımlanır.

AVUÇ:Rüyada avuç içi görmek rüya sahibinin kuvvetine, avucun açıklıgı geçiminin bolluguna kapalılıgı ise geçiminin darlıgına işaret eder. Avucun içinde kıl bittigini görmek, rüya sahibine isabet edecek keder ve borca işaret eder. Bazı tabirciler bu rüyayı, o kimsenin kaybedecegi malı şeklinde tabir etmişlerdir. Avucunu göge dogru açtıgını gören kimse, devlet dairesinde çalışıyorsa, derecesi yükselir.

       Rüyada avuç gören kimse,gördüğü avucun açıldığı kadar rızka kavuşur.Avucunun dar olduğunu görmek ise,bunun zıddı olarak olarak yorumlanır.Bazılarına göre de avuç görmek günahtan el çekmeye işarettir.

AY:Rüyada görülen ay,insanın bütün istediklerine kavuşacağına, maddi ve manevi bakımdan rahatı, huzuru temsil eder.  

Adaletli yöneticiye, büyük alime, hayırlı oğlan çocuğuna, Ayı kucaklamak kadın ve erkek için güzel simalı biriyle evlenmeye, Ayı puslu görmek yaşıtı olmayan biriyle evlenmeye delalet eder.Hamile kadın rüyada ayın kucağında olduğunu görse,bir erkek çocuk doğurur.Şayet ay üzerine elbiseriyle ayı örterse,çocugun kız olacağına yorumlanır.

AYAK:Rüyada görülen ayak,iyi amele, işin devamını sağlayan unsurlara, servetin devamlılığına, Güzel ayak işteki  elde edilecek hayırlı sonuca, din,dünya güzelliğine,namazı dosdoğru ve düzenli kılmaya, Günahkarın ayağını güzel görmesi tövbe etmesine, Ayakta görülen kkıl borca, Ayakta görülen ziyade güzellik geçimdeki rahatlığa, Ayağın kesilmesi binitin ve malın zarara uğramasına, Ayak parmakları ev halkının bezeklerine, Ayak kemikleri geçim vasıtası olan mal ve sermayeye;

        Ayağın kayması kazancın gitmesine, ilim ehlinin hata ve unutkanlığına, Ayak, genel olarak kişinin büyüğü, çocuğu, kullandığı vasıta, icra edilen sanat, yadın eden ya da edilen kimseye delalet eder.

AYAKKABI:Rüyada iyi bir ayakkabı görmek, devlet ve ikbâle,kazancın artmasına ve menfaate delâlet eder.Kötü,çürük, eski ayakkabı görmek,bunun zıddı rahat ve güzel ayakkabı hayır ve berekete, güzel geçime ve dünya rahatlığına, Dar ayakkabı gam ve kedere, sıkıntı ve zorluklara delalet eder.Ayrıca zorlukla kazanılacak bir mal olarak yorumlanır.

AYET:Eger ayet rahmet ayeti, okuyan da ölü ise, o adam Allah(C.c) in rahmetindedir.Ayet azab ayeti ise o adam Allah in azabindadir.Eger ayet korkutucu, rüyayı gören de hayatta ise onu kötü seylerden kaçindirir. Müjdeleyici ayet ise, rüyayi göreni hayirla müjdeler. Bir kimse rüyada (rahmet) ayetini okudugunu ve azab ayetine geldiginde kendisine azab ayetinin okunmasi çetinlestigini görse, ferahliga kavusur. Ayni sekilde azab ayetini okuyup, rahmet ayetine gelince okuyamadigini gören, siddet içerisinde kalir.

    Ayrıca rüyayı görenin bu rüyadan ailesinin de yararlanacağına bütün yorumcular aynı görüşü paylaşmaktadırlar.

AYI:Rüyada görülen ayı,dost ve yardımcı görülen birinin aslında kötü niyetli olması ve zarar vermesi anlamındadır.Rüya'da ayı görmek, âfet, belâ ve fitneye işarettir.Bazı kere de ayı görmek,şiddet ve kuvvetli olmayan,düşmanlığında hileye başvuran hırsıza delâlet eder.

     Rüyada ayının sırtına bindiğini görmek, devlet adamlarından menfaat görmeye işarettir. Yine ayıya bindiğini görmek, düşmana galip gelmeye delâlet eder.Rüyada ayı ile yattığını görmek o kişinin zinaya meyili olduğu olarak yorumlanır.

     Rüyada ayı derisi görmek mala, bazı kere de kötü, boşanmış ve oyunla meşgul kadın'a delâlet eder.

AZRAİL(A.S):Ölüm meleğini görmek önemli olaylara, toplumda görülecek olumsuz gelişmelere; Onu güleryüzlü görmek şehit olmaya yada imanla ölmeye, Asık çehreli görmek tövbe etmeden ölmeye, Onunla güreşip yenilmek ölmeye, galip gelmek hastalıktan kurtulmaya, Onun elini öpmek mirasa,Onun suretine girmek zorlu işleri başarmaya, Onu bir yerde gezinirken görmek toplumun her bireyini etkileyecek gelişme ve olaylar delalet eder.

     Rüyada Azrail(A.S)'ı güler yüzlü görmek,şehid olacağına işarettir.

( 2096 ) kez okundu     -     28.05.2014   asmo68 ekledi     Tweetle    Paylaş 
Rüyada görülen abdest almak,Rüyada Görülen abdest bozmak,Rüyada görülen abdesthane,Rüyada görülen abı hayat,Rüyada görülen acı,Rüyada görülen acuze,Rüyada görülen adak,Rüyada görülen ağ,Rüyada görülen ağlama,Rüyada görülen ağrı,Rüyada görülen ahiret,Rüyada görülen akbaba,Rüyada görülen akrep,Rüyada görülen aldanmak,Rüyada görülen alev,Rüyada görülen altın,altın,Rüyada görülen ameliyat,Rüyada görülen anne,Rüyada görülen araba,Rüyada görülen arazi,Rüyada görülen arı,Rüyada görülen arkadaş,Rüyada asa görmek,Rüyada görülen asılmak,Rüya'da görülen asker,Rüyada görülen aşk,Rüyada görülen avcı,Rüyada
Ziyaretçi Yorumları
( 0 ) Yorum
Tümünü Göster

Notice: Undefined index: tamami in /home/mkoku2014/public_html/tr/yorumgoster.php on line 26
Yorum Ekle
Güvenliğiniz için iP adresiniz kaydedilmektedir. Herhangi bir Hukuki Dava ile karşılaşmamak için hakaret içeren sözler ve argo kelimeler kullanmayınız.
İsim
:
Yorum
:
En fazla 400 karakter
Şehir
: <<-- Güvenlik kodu:
E-Posta
: -->>
 
E-Posta adresi Yayınlanmaz
Güvenliğiniz için ip adresiniz (52.23.219.12) kaydedilecektir.
  Yeni Makaleleri Takip etmek İstiyorum. Adresime E-Posta Gelmesini Onaylıyorum.
BENZER YAZILAR
   yeter ki OKU  
 Aktif ziyaretçi : 1
 Bugün : 28
 Toplam : 2534948
ZMK BİLİŞİM HİZMETLERİ       © 2010 

Site Haritası


1